Nabożeństwa i msze na Wiktorówkach

NIEDZIELE

lipiec – sierpień – wrzesień
9.00, 11.00, 13.00 i 17.00 Kaplica Wiktorówki
18.00 Włosienica (pawilon pod Morskim Okiem)
19.30 Schronisko Roztoka
19.30 Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich

lipiec – sierpień
21.00 Kapliczka MB od szczęśliwych powrotów (Morskie Oko)

Niedziele poza sezonem letnim
(październik – czerwiec)
9.00, 11.00 i 13.00 Kaplica Wiktorówki

W DZIEŃ POWSZEDNI

lipiec – sierpień – wrzesień
12.00 Kaplica Wiktorówki

październik – czerwiec
O różnych porach, choć staramy się odprawiać o godz. 12.00…