Mieszkańcy

Cyprian Klahs OP

przełożony domu, wikariusz parafii

Kontakt

Mateusz Jacukiewicz OP

Wojciech Frączek OP

Pies

Kot Stefan