Mieszkańcy

Cyprian Klahs OP

przełożony domu

kontakt

Marcin Dąbkowicz OP

wikariusz parafii
kontakt

Mateusz Jacukiewicz OP

Pies

Kot Stefan