Codzienną Mszę świętą przez cały rok sprawujemy teraz w południe, o godz. 12.00 (w poprzednich latach tak było w sezonie letnim, w pozostałych okresach różnie). Jest to tzw. msza zbiorowa i można na nią zgłaszać intencje nawet przed samą Mszą.

W niedziele godziny Mszy bez zmian, czyli o 9.00, 11.00, 13.00 (msza zbiorowa), a latem także o godz. 17.00.