Kościół od starożytności świętował tę prawdę wiary, jednak jako dogmat ogłoszona ona została w 1950 roku przez papieża Piusa XII encykliką Munificentissimus Deus. Wniebowzięcie Maryi jest dla nas przypomnieniem i źródłem nadziei na to, że również każdego z nas Bóg chce obdarować chwałą nieba. Niech Matka Boża wstawia się za nami u Syna i wyprosi nam potrzebne łaski, abyśmy przez Jej wstawiennictwo doszli do chwały zmartwychwstania.