Marku wszelkiego dobra w nowym miejscu Twojego posługiwania, mocy Bożej i wsparcia najlepszej Matki „z różańcem w ręku.

Niech Ci Dobry Bóg wynagrodzi wszelki trud a w nowym miejscu obdarzy mnóstwem łask.
serdeczności
z Bogiem