Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę

W wielką Sobotę, 4 kwietnia br., zapraszamy na Wiktorówki ze Święconym. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny w godz. 9-15.

PS. Zdjęcie pochodzi z okresu międzywojennego, zrobione gdzieś w Krakowskiem. Źródło: Gazeta Krakowska.