Modlitwa, spotkanie, konferencja ku czci Matki Bożej od Szczęśliwych Powrotów